Contact
B7B Coating Techniek Nederlands B&B Coating Techniek B7B Coating Techniek English

10-stappenplan, een project leidraad

Voor de investering in een (deels) nieuwe coatinginstallatie gebruiken wij een praktische leidraad, ons 10-stappenplan. Een korte toelichting op deze 10-stappen:
 1. Inventarisatie:
  Vaststellen wensen- en eisenpakket: Proces- en installatiekeuze, begroting investering- en exploitatiekosten en lay-outs worden in een voorstel samengevat.
  Onze samenvatting is uw investerings-beslissings-tool.
 1. Vergunningen en subsidies:
  Ondersteuning bij het aanvragen van de benodigde vergunningen en mogelijke subsidies, alles gebaseerd op praktijkgerichte ervaring.
 1. Technisch bestek tbv offerteaanvraag:
  Opstellen van een technisch-functioneel bestek, gebaseerd op de gegevens uit stap 1. De aanbieders krijgen hiermee allen dezelfde duidelijke aanvraagomschrijving, de offertes zijn hierdoor maximaal vergelijkbaar.
 1. Offertebeoordeling:
  Wij beoordelen de uitgebrachte offertes op compleetheid, kwaliteit en overeenstemming met de aanvraag (het bestek). De samenvatting en de offertes worden met de opdrachtgever besproken.
 1. Leveranciersselectie:
  Wij selecteren maximaal 2 aanbieders per installatiedeel voor verdere detaillering en specificering van het aangebodene. Ook deze fine-tuning gaat in nauw overleg met de opdrachtgever.
 1. Bestellingen:
  Technisch inhoudelijke ondersteuning bij de eindgesprekken met de leveranciers.
  De commerciële details en de feitelijke bestelling worden door de klant zelf uitonderhandeld.
 1. Projectmanagement-montagevoorbereiding:
  Coördinatiebesprekingen met alle projectbetrokkenen (ook bouwkundig).
  Controle- en goedkeuringsprocedure van ontwerp- en constructietekeningen.
 1. Projectmanagement-installatieopbouw:
  Montagebesprekingen met alle projectbetrokkenen, waarin de totaal-planning een hoofditem is.
  Controle van het gebouwde /gemonteerde waardoor afname sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden.
 1. Projectmanagement-oplevering /afname:
  Begeleiding van de ingebruikname, opstarten en invoeren productie-testseries.
  Opleveringscontrole van het geleverde, inclusief diverse praktijkgerichte afnametesten.
 1. Training /Scholing personeel:
  Wij trainen het bedienings- en onderhoudspersoneel on-site. Algemene basiskennis is belangrijk, maar het kunnen toepassen in "eigen huis" is productietechnisch onontbeerlijk.

Download hier het 10-stappenplan als pdf