Contact
B7B Coating Techniek Nederlands B&B Coating Techniek B7B Coating Techniek English

Coating Dienstverlening

Of het nu gaat om.....

  • Investeringen. Bij vervanging, uitbreiding of verbetering van uw coatinginstallatie,
  • Optimalisatieprojecten. Doorlichting en verbetering van de werkmethodiek om te komen tot kostenbesparingen,
  • Kwaliteitsvraagstukken. Oorzaakvinding en oplossen van problemen, uitvoeren van (performance-) testen op producten,
  • Deskundigheidsonderzoek. Arbitrage en mediation,
  • ATEX 153. Explosieveiligheidsdocumenten opstellen en zone-indelingen maken,
  • Vergunningen. Aanvragen voorbereiden en onderhandelingen met de vergunningverlener,
  • Training en scholing. Om uw medewerkers optimaal met de installatie te laten werken,

..... voor al deze zaken -en nog veel meer- staan wij tot uw beschikking.

Wij noemen dit "coating-technische dienstverlening".

Graag horen wij van u voor welke specifieke situatie u van onze dienstverlening gebruik wilt maken.

Coating advies in de praktijk:

In diverse vakbladen kunt u regelmatig lezen welke diensten wij zoal hebben verricht.

Enkele voorbeelden vindt u hier:

Oppervlaktetechnieken 2010-04
VOM-Info 2011-07
Oppervlaktetechnieken 2011-09

Oppervlaktetechnieken 2014-09