10-stappenplan, een project leidraad

Voor de investering in een (deels) nieuwe coatinginstallatie gebruiken wij een praktische leidraad, ons 10-stappenplan. Een korte toelichting op deze 10-stappen:
 1. Inventarisatie:
  Vaststellen wensen- en eisenpakket: Proces- en installatiekeuze, begroting investering- en exploitatiekosten en lay-outs worden in een voorstel samengevat.
  Onze samenvatting is uw investerings-beslissings-tool.
 1. Vergunningen en subsidies:
  Ondersteuning bij het aanvragen van de benodigde vergunningen en mogelijke subsidies, alles gebaseerd op praktijkgerichte ervaring.
 1. Technisch bestek tbv offerteaanvraag:
  Opstellen van een technisch-functioneel bestek, gebaseerd op de gegevens uit stap 1. De aanbieders krijgen hiermee allen dezelfde duidelijke aanvraagomschrijving, de offertes zijn hierdoor maximaal vergelijkbaar.
 1. Offertebeoordeling:
  Wij beoordelen de uitgebrachte offertes op compleetheid, kwaliteit en overeenstemming met de aanvraag (het bestek). De samenvatting en de offertes worden met de opdrachtgever besproken.
 1. Leveranciersselectie:
  Wij selecteren maximaal 2 aanbieders per installatiedeel voor verdere detaillering en specificering van het aangebodene. Ook deze fine-tuning gaat in nauw overleg met de opdrachtgever.
 1. Bestellingen:
  Technisch inhoudelijke ondersteuning bij de eindgesprekken met de leveranciers.
  De commerciële details en de feitelijke bestelling worden door de klant zelf uitonderhandeld.
 1. Projectmanagement-montagevoorbereiding:
  Coördinatiebesprekingen met alle projectbetrokkenen (ook bouwkundig).
  Controle- en goedkeuringsprocedure van ontwerp- en constructietekeningen.
 1. Projectmanagement-installatieopbouw:
  Montagebesprekingen met alle projectbetrokkenen, waarin de totaal-planning een hoofditem is.
  Controle van het gebouwde /gemonteerde waardoor afname sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden.
 1. Projectmanagement-oplevering /afname:
  Begeleiding van de ingebruikname, opstarten en invoeren productie-testseries.
  Opleveringscontrole van het geleverde, inclusief diverse praktijkgerichte afnametesten.
 1. Training /Scholing personeel:
  Wij trainen het bedienings- en onderhoudspersoneel on-site. Algemene basiskennis is belangrijk, maar het kunnen toepassen in "eigen huis" is productietechnisch onontbeerlijk.

Download hier het 10-stappenplan als pdf

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707