ATEX zonering in de lakkerij

ATEX-wetgeving is van toepassing voor alle situaties waar potentiëel explosiegevaar heerst, deze situaties kunnen ook in een lakkerij voorkomen, zowel bij natlakken als bij poedercoating !

In de hiernaast getoonde diashow ziet u het effect van een stofwolkje van ca. 2 gram epoxypoeder dat met een elektrische vonk in aanraking komt (klik op de diashow voor een vergrote weergave)

ATEX 153 blijft Hot-Item:

Indien een coatingbedrijf, of eigenlijk elk bedrijf waar gewerkt wordt met brandgevaarlijke stoffen, geen Atex 153 (voorheen Atex 137) -EVD (ExplosieVeiligheidsDocument) kan tonen bij controles van de Arbeidsinspectie, kan dit vervelende gevolgen hebben (in het ergste geval kan zelfs bedrijfssluiting opgelegd worden).

Indien er echter schadevergoedingen bij calamiteiten zoals brand uitgekeerd dienen te worden, zal de verzekeringsmaatschappij vragen naar de voor de bedrijfsvoering verplichte documenten, waaronder ook het Atex 153-EVD. Mocht het bedrijf niet in het bezit zijn van dit document en is de brand mogelijkerwijze ontstaan bij of met installaties waar gewerkt wordt met brandgevaarlijke materialen (zoals natlak- en poedercoatings), dan kan de maatschappij besluiten de schadevergoeding te verlagen of zelfs helemaal NIETS uit te keren.

Dat ook dit bedrijfssluiting kan betekenen hoeven wij u niet uit te leggen.

Explosieveiligheidsdocument (EVD)

B&B Coating Techniek maakt al sinds 2003 Atex -documenten welke toegespitst zijn op de coatingindustrie; technische gegevens, gebruiksmethodieken, ATEX zoneringen en te wijzigen situaties zijn in onze Atex 153-documenten gebaseerd op voor het coatingbedrijf praktische toepassingen.

Ook zijn wij al diverse malen benaderd door inspecteurs van Arbo-diensten, met de vraag of wij een coatingbedrijf zouden willen helpen ivm Atex zonering en -problematiek. Het resulterende Atex 153-document is elke keer door de inspecteur beoordeeld als een helder en volledig document, waarbij ook de door ons aangegeven benodigde (gefundeerde) wijzigingen als akkoord en juist gekwalificeerd werden.

Kosten

De kosten van een Atex 153-explosieveiligheidsdocument zijn afhankelijk van de omvang van de coatingafdeling(-en).

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat een Atex 153-document voor uw bedrijf kost ? Neem contact met ons op, wij komen graag vrijblijvend langs om de situatie in uw bedrijf te beoordelen.

Download hier het B&B Coating Techniek Atex pakket als pdf

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707