BBCT Atex-pakket

Het BBCT ATEX-pakket biedt bedrijven de kans om met slechts een geringe investering in tijd en geld te voldoen aan de ATEX regelgeving. Binnen het pakket bestaan mogelijkheden tot het laten opstellen van de noodzakelijke explosieveiligheidsdocumenten, het geven van voorlichting of het verzorgen van de -verplichte- opleiding en instructies voor uw medewerkers

Download hier het BBCT ATEX-pakket als pdf

Wetgeving…

Alle bedrijven waar met brandbare stoffen wordt omgegaan, moeten voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van explosieveiligheid op de werkplek. Dit geldt dus ook voor al die bedrijvenwaar lak- en verf wordt opgeslagen of verwerkt.

Aansprakelijkheid en risico…

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Doet hij dat niet dan is hij aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende (gezondheids)risico’s. Uitkeringsinstanties en verzekeringen zullen dan kunnen weigeren tot uitkering over te gaan. De financiële gevolgen kunnen dus zeer groot zijn!

Atex regelingen...

De Atex 114 beschrijft de veiligheidseisen voor machines en apparaten. Het voldoen hieraan is in de 1e plaats de verantwoordelijkheid van de leverancier. Werkplekken moeten voldoen aan Atex 153. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgevers.

Explosieveiligheidsdocument...

Elk bedrijf dat valt onder de Atex regels moet beschikken over een explosieveiligheidsdocument. Hierin moeten zaken als de explosierisico’s, de zonering van de arbeidsplaatsen, de toegepaste processen en stoffen met de veiligheidstechnische parameters, de genomen en nog te nemen maatregelen en dergelijke beschreven staan.
 
Hoe komt u aan deze documenten? Klik hier..

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707