Onze werkwijze | Advies oppervlaktebehandeling

Onze werkwijze

Kenmerkend is onze praktijkgerichte, no-nonsense instelling.

In combinatie met snelle en heldere communicatie is dit dé basis voor het beste resultaat.

Advies en realisatie

Wij adviseren u niet alleen, maar helpen u ook actief bij de realisatie van datgene wat geadviseerd is, zoals bij:

verbeterprocessen in bestaande situaties
het begeleiden van de aankoop en installatie van nieuwe apparatuur- en installatiedelen
het verkrijgen van vergunningen en subsidies
het opleiden en scholen van personeel

Kennismaking

In alle gevallen zal er begonnen worden met een vrijblijvend kennismakingsgesprek in uw bedrijf. Afhankelijk van het verloop van dit gesprek verleent u al dan niet een opdracht tot het door ons uitvoeren van nauwkeurig omschreven werkzaamheden.

Duidelijke afspraken

Bij de uitwerking van uw opdracht gaan wij in het algemeen te werk volgens een door ons opgesteld 10-stappenplan. In die gevallen waarin het 10-stappenplan niet voorziet zullen wij, in overleg met u, vooraf exact vaststellen welke zaken van ons worden verwacht, binnen welk tijdsbestek en tegen welke kosten. U komt hierdoor nooit voor verrassingen te staan.

Concrete vragen

Uit onze praktijkervaring is gebleken dat vele vragen en problemen welke bij onze klanten leven al snel beantwoord kunnen worden, zonder dat een persoonlijk bezoek direct noodzakelijk is. Aangezien bij deze directe manier van probleemoplossen tijd en kosten voor u bespaard kunnen worden, bieden wij u uiteraard de mogelijkheid om ons uw vraag of uw probleem voor te leggen

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707