Optimalisatie en verbetering van uw coatinginstallatie.

Het is niet altijd noodzakelijk een coatinginstallatie in z'n geheel te vervangen of te vernieuwen.

Vaak is het optimaliseren of vernieuwen van deelprocessen voldoende om uw installatie weer up-to-date te krijgen.

Wij adviseren u graag welke optimalisaties, vernieuwingen of verbeteringen in uw coatingsinstallatie benodigd en praktisch inzetbaar zijn om uw productielijn aan te passen aan de huidige -door u en door uw afnemers gestelde- eisen.

Voorbeelden van deze eisen kunnen zijn:

Ook onderzoeken om te komen tot kostenbesparingen en/of capaciteitsverbetering voeren wij voor u uit. De door ons gedane voorstellen gaan daarbij altijd vergezeld van een uitgebreide kosten/baten analyse.

Met de door ons ontwikkelde tool "quick-scan" kunnen wij snel en tegen geringe kosten voor u bepalen of en zo ja welke potentiële verbeteringen aan installatie, productieproces en werkmethodiek in uw specifieke situatie aanwezig zijn.

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707