Contact
B7B Coating Techniek Nederlands B&B Coating Techniek B7B Coating Techniek English

Optimalisatie en verbetering van uw coatinginstallatie.

Het is niet altijd noodzakelijk een coatinginstallatie in z'n geheel te vervangen of te vernieuwen.

Vaak is het optimaliseren of vernieuwen van deelprocessen voldoende om uw installatie weer up-to-date te krijgen.

Wij adviseren u graag welke optimalisaties, vernieuwingen of verbeteringen in uw coatingsinstallatie benodigd en praktisch inzetbaar zijn om uw productielijn aan te passen aan de huidige -door u en door uw afnemers gestelde- eisen.

Voorbeelden van deze eisen kunnen zijn:
- actualiseren van de voorbehandeling /conservering
- flexibeler kleurwisselen
- multi-inzetbare ophangtechnieken toepassen
- verbeteren van de Arbo-omstandigheden bij o.a. ophangen /afhalen

Ook onderzoeken om te komen tot kostenbesparingen en/of capaciteitsverbetering voeren wij voor u uit. De door ons gedane voorstellen gaan daarbij altijd vergezeld van een uitgebreide kosten/baten analyse.

Met de door ons ontwikkelde tool "quick-scan" kunnen wij snel en tegen geringe kosten voor u bepalen of en zo ja welke potentiële verbeteringen aan installatie, productieproces en werkmethodiek in uw specifieke situatie aanwezig zijn.