Contact
B7B Coating Techniek Nederlands B&B Coating Techniek B7B Coating Techniek English

Quick Scan efficiencyverbetering in de coatingafdeling

 

Uw antwoorden op de onderstaande vragen geven ons een 1e indruk omtrent uw coatingafdeling. Sedert bijna 20 jaar hebben wij van een groot aantal lakinstallaties gegevens kunnen verzamelen. Daardoor kunnen wij uit de door u verstrekte gegevens al snel afleiden of ook in uw geval effciency-verbeteringen en besparingen mogelijk zijn.

Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen nemen wij op zo kort mogelijke termijn contact met u op.
Wellicht ten overvloede: alle door u verstrekte gegevens worden door ons natuurlijk uiterst vertrouwlijk behandeld!

Bedrijfsnaam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Contactpersoon:*
Telefoon:*
E-mail:*
Website:*
Beschrijf in het kort de produkten die u coat:*
Uit welk(e) materia(a)l(en) bestaan deze:*
Hoeveel bedragen de maximale produktafmetingen (lengte x breedte x hoogte):*
Wat is de voorbehandeling:*
Geef eventueel een korte beschrijving van het voorbehandelingsproces:
Welke coating brengt u aan:*
Geef eventueel een korte beschrijving van het coatproces:
Welk type transportsysteem wordt toegepast:*
Bij een automatisch transportsysteem; hoeveel is de bandsnelheid:*
Geef eventueel een korte beschrijving van het transportsysteem:
Welk type drogers/ovens worden er toegepast:*
Geef eventueel een korte beschrijving van de oven(s):
Hoeveel uur is de installatie in bedrijf <br /> (bijv. 1-ploeg, 16 uur per dag e.d.):*
Hoeveel m2 behandelt u in hoeveel tijd:*
Hoeveel personen zijn in de coatingafdeling werkzaam:*
Hoeveel bedroeg het verbruik aan lakmateriaal in het afgelopen jaar:*
Hoeveel bedraagt het energieverbruik<br /> (electra, gas/olie, water):*
Uw aanvullende informatie en opmerkingen:Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!