Quick Scan intake Nederlands

Quick Scan efficiencyverbetering in de coatingafdeling

 

Uw antwoorden op de onderstaande vragen geven ons een 1e indruk omtrent uw coatingafdeling. Sedert bijna 20 jaar hebben wij van een groot aantal lakinstallaties gegevens kunnen verzamelen. Daardoor kunnen wij uit de door u verstrekte gegevens al snel afleiden of ook in uw geval effciency-verbeteringen en besparingen mogelijk zijn.

Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen nemen wij op zo kort mogelijke termijn contact met u op.
Wellicht ten overvloede: alle door u verstrekte gegevens worden door ons natuurlijk uiterst vertrouwlijk behandeld!

Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707