Training en scholing poedercoating en natlak

Een installatie zal niet beter presteren dan degene die haar bedient.
Door de kennis van de in de installatie werkzame personen te verbeteren zullen ook betere eindresultaten en kostenbesparingen worden bereikt.

Investering optimaal benutten = kosten sparen

Als gevolg van onvoldoende opleiding, personele wisselingen, gebruik van uitzendkrachten, reorganisaties, bedrijfsblindheid, e.d. worden de mogelijkheden van een installatie lang niet altijd volledig benut.
Het komt helaas te vaak voor dat de productie niet wordt gehaald, dat de kwaliteit van de voorbehandeling en coating niet voldoende is, dat er onnodig veel grondstoffen en energie e.d. worden verbruikt, kortom dat uw investering in de techniek niet optimaal wordt benut.
 
Vraag ons naar een passend antwoord op uw specifieke trainings- of scholingsvraag.

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707