Vergunningen

Een vergunning voor een coatinginstallatie is net even anders dan voor bijvoorbeeld een machinefabriek, assemblagelijnen of een groothandel. Met een specialist van B&B Coating Techniek heeft u een ervaren gesprekspartner bij overleg met overheidsinstanties, een expert die kennis van zaken heeft en die weet welke eisen en wensen reëel zijn en welke bedrijfstechnisch of -economisch onmogelijk te realiseren.
 
Ook bij het actualiseren van bestaande vergunningen, zoals vaak noodzakelijk bij proceswijzigingen, ondersteunen wij de gebruiker van de coatinginstallatie met raad en daad.

Uw voordeel

Onze ondersteuning spaart u tijd en zenuwen.
In gesprekken tussen ondernemers en overheden willen de emoties nog wel eens hoog oplopen, met name in die gevallen waarin het niet op tijd hebben van een vergunning tot vertraging en kosten leidt, of wanneer een bedrijf het werken wordt bemoeilijkt bijv. als gevolg van klachten van de buurt.
 
Het feit dat B&B Coating Techniek niet direct betrokken is bij de bedrijfsvoering geeft ons de mogelijkheid de gesprekken puur zakelijk te houden waardoor het gehele proces soepeler en sneller verloopt.

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707